2017 School Terms for Western Cape / 2017 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 09 January / Januarie (educators/opvoeders)11 January / Januarie (learners/leerders) 31 March / Maart
SECOND / TWEEDE 18 April 30 June / Junie
THIRD / DERDE 24 July / Julie 29 September
FOURTH / VIERDE 09 October / Oktober 06 December / Desember (learners/leerders)08 December / Desember (educators/opvoeders)

2017 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2017 / 01 Januarie 2017 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
20 March 2017 / 20 Maart 2017 School Holiday / Skoolvakansiedag
21 March 2017 / 21 Maart 2017 Human Rights Day / Menseregtedag
14 April 2017 Good Friday / Goeie Vrydag
17 April 2017 Family Day / Gesinsdag
27 April 2017 Freedom Day / Vryheidsdag
28 April 2017 School Holiday / Skoolvakansiedag
01 May 2017 / 01 Mei 2017 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2017 / 16 Junie 2017 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2017 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
24 September 2017 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2017 / 16 Desember 2017 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2017 / 25 Desember 2017 Christmas Day / Kersdag
26 December 2017 / 26 Desember 2017 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag

___________________________________________________________________

2018 School Terms for Western Cape / 2018 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 15 January / Januarie (educators/opvoeders)

17 January / Januarie (learners/leerders)

28 March / Maart
SECOND / TWEEDE 10 April 22 June / Junie
THIRD / DERDE 17 July / Julie 28 September
FOURTH / VIERDE 09 October / Oktober 12 December / Desember (learners/leerders)

14 December / Desember (educators/opvoeders)

2018 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2018 / 01 Januarie 2018 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2018 / 21 Maart 2018 Human Rights Day / Menseregtedag
30 March 2018 Good Friday / Goeie Vrydag
2 April 2018 Family Day / Gesinsdag
27 April 2018 Freedom Day / Vryheidsdag
30 April 2018 School Holiday / Skoolvakansiedag
01 May 2018 / 01 Mei 2018 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2018 / 16 Junie 2018 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2018 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
10 August 2018 School Holiday
24 September 2018 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2018 / 16 Desember 2018 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
17 December 2018 / 17 Desember 2018 Public Holiday
25 December 2018 / 25 Desember 2018 Christmas Day / Kersdag
26 December 2018 / 26 Desember 2018 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag