1

Objectives of the PTA:

 • To promote good fellowship between parents, teachers and learners
 • To work in close co-operation with the governing body
 • To devise, promote and implement fundraising activities for the benefit of the school
 • To arrange social events which cultivate a fun-filled environment for learners, parents and teachers

2

PTA Executive Committee:

 • Comprises of eight parents, four co-opted parents, two teachers, a Governing Body representative and the Head of Sport
 • Meets on a monthly basis
 • Other teachers and parents are approached as required, for assistance per event

3

Committee Members:

 • Lina Pieterse (Chairperson)
 • Barbara Sithole (Vice Chairperson)
 • Tracy Goodrich (Secretary)
 • Karel Badenhorst
 • Lauren Colatruglio
 • Tracy Kriek
 • Andrea Petersen
 • Marna Wright

 

Co-opted Committee Members:

 • Renee Colatruglio
 • Tracey Farndell
 • Tina Greeff
 • Nuraan Ismail

 

Kenridge Staff:

 • Governing Body Representative:
  • Claudell Müller
 • Head of Sport:
  • Lesley Anderson
 • Teachers:
  • Chris Dunn
  • Emily Kempton-Jones

4

Fundraising goals for 2017

 • The funds raised by the PTA will be used for a variety of “Green School” Projects to promote and encourage environmental consciousness.

 

Fundraising events for 2017

PTA:

 • Term 2/3: Raffle (June – August)
 • Term 2: Entrepreneurial Talk for Grade 7 learners by Simon Mantell (27 June)
 • Term 3: MADD Festival (9 September)
 • Term 4: Carnival (13 October)

 

Governing Body:

 • MTB and Trail Run Challenge (28 October)

 

For further information, please contact Lina Pieterse at kps_pta@kenridge.org.za

 

________________________________________________________________

Doelwitte van die OOV

 • Om goeie kameraadskap tussen ouers, onderwysers en leerders te bevorder.
 • Om in noue samewerking met die Beheerliggaam te werk.
 • Om tot voordeel van die skool fondsinsamelings-aktiwiteite te beplan, bevorder en implimenteer.
 • Om sosiale funksies te beplan wat ‘n genotvolle omgewing vir leerders, ouers en onderwysers skep.

 

OOV Uitvoerende Komitee

 • Bestaan uit nege ouers, vier sub-komitee lede, twee onderwysers, ‘n Beheerliggaamverteenwoordiger en die Hoof van Sport.
 • Vergader maandeliks.
 • Ander ouers en onderwysers sal, soos benodig, per projek vir hulp genader word.

 

Lede van die OOV

 • Lina Pieterse (Voorsitter)
 • Barbara Sithole (Ondervoorsitter)
 • Tracy Goodrich (Sekretaresse)
 • Karel Badenhorst
 • Lauren Colatruglio
 • Tracy Kriek
 • Andrea Petersen
 • Marna Wright

 

Sub-komitee Lede:

 • Renee Colatruglio
 • Tracey Farndell
 • Tina Greeff
 • Nuraan Ismail

 

Kenridge Personeel

 • Beheerliggaamverteenwoordiger:
  • Claudell Müller
 • Hoof van Sport:
  • Lesley Anderson
 • Onderwysers:
  • Chris Dunn
  • Emily Kempton-Jones

Fondsinsamelingsprojekte vir 2017

 • Die fondse wat deur die OOV ingesamel word, sal ‘n verskeidenheid “Groen Skool” Projekte loods om omgewingsbewustheid te skep en te bevorder.

 

OOV:

 • Kwartaal 1/2: Looitjie (27 Maart – 12 Mei)
 • Kwartaal 2: Entrepreneurspraatjie vir Graad 7- leerders deur Simon Mantell (28 Junie)
 • Kwartaal 3: MADD-fees (9 September)
 • Kwartaal 4: Karnaval (13 Oktober)

 

Beheerliggaam:

 • MTB-uitdaging (28 Oktober)

 

Vir verdere inligting, kontak Lina Pieterse by kps_pta@kenridge.org.za

5