2018 School Terms for Western Cape / 2018 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 15 January / Januarie (educators/opvoeders)17 January / Januarie (learners/leerders) 28 March / Maart
SECOND / TWEEDE 10 April 22 June / Junie
THIRD / DERDE 17 July / Julie 28 September
FOURTH / VIERDE 09 October / Oktober 12 December / Desember (learners/leerders)14 December / Desember (educators/opvoeders)

2018 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2018 / 01 Januarie 2018 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2018 / 21 Maart 2018 Human Rights Day / Menseregtedag
30 March 2018 Good Friday / Goeie Vrydag
2 April 2018 Family Day / Gesinsdag
27 April 2018 Freedom Day / Vryheidsdag
30 April 2018 School Holiday / Skoolvakansiedag
01 May 2018 / 01 Mei 2018 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2018 / 16 Junie 2018 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2018 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
10 August 2018 School Holiday
24 September 2018 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2018 / 16 Desember 2018 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
17 December 2018 / 17 Desember 2018 Public Holiday
25 December 2018 / 25 Desember 2018 Christmas Day / Kersdag
26 December 2018 / 26 Desember 2018 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag

2019 School Terms for Western Cape / 2019 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 07 January / Januarie (educators/opvoeders)09 January / Januarie (learners/leerders) 15 March / Maart
SECOND / TWEEDE 2 April 14 June / Junie
THIRD / DERDE 9 July / Julie 20 September
FOURTH / VIERDE 01 October / Oktober 04 December / Desember (learners/leerders) 06 December / Desember (educators/opvoeders)

2019 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2019 / 01 Januarie 2019 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2019 / 21 Maart 2019 Human Rights Day / Menseregtedag
19 April 2019 Good Friday / Goeie Vrydag
22 April 2019 Family Day / Gesinsdag
27 April 2019 Freedom Day / Vryheidsdag
01 May 2019 / 01 Mei 2019 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2019 / 16 Junie 2019 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2019 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
24 September 2019 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2019 / 16 Desember 2019 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2019 / 25 Desember 2019 Christmas Day / Kersdag
26 December 2019 / 26 Desember 2019 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag

___________________________________________________________________