2018 ENROLMENTS:

Please direct all enrolment enquiries to the primary school at 021 976 3046 or to soria.human@kenridge.org.za.

_________________________________________________________________________

2018 INSKRYWINGS:

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die laerskool by 021 976 3046 of aan soria.human@kenridge.org.za.

_________________________________________________________________________

Pre-Gr R & Gr R Enrolment Package / Inskrywingspakket:

_________________________________________________________________________

Gr 1- 7 Enrolment Package / Inskrywingspakket:

_________________________________________________________________________

After School Centre Enrolment Package: