Dear Parents

ENROLMENT 2020:

 1. All schools were requested to adhere to the following WCED admission time frames for 2020:
 • School admissions open on Saturday, 2 February 2019 and
 • School admissions close on 15 March 2019.
 • All parents will receive written notification of their child’s acceptance into Kenridge Primary and Pre-primary School by 10 May 2019.
 1. The 2020 application forms will be available on the school website during the course of January 2019.
 • Should we not be able to accommodate all applicants in the feeder community, places will be allocated on a first come, first served basis. We therefore suggest that you should not wait until the closing date to submit your application.
 • All applications received after 15 March 2019, will be placed on a waiting list. Only available spaces will be filled.

Please direct all enrolment enquiries to the primary school at 021 976 3046 or to soria.human@kenridge.org.za.

OPEN DAY for Kenridge Pre-primary School is on Saturday, 2 February 2019 – details to follow.

______________________________________________________________________________________________

Geagte Ouers

INSKRYWINGS 2020:

 1. Alle skole is versoek om te voldoen aan die volgende WKOD toelatingstydperk vir 2020:
 • Skooltoelatings open op Saterdag, 2 Februarie 2019 en
 • Skooltoelatings sluit op 15 Maart 2019.
 • Indien u kind in Laerskool Kenridge aanvaar word, sal u voor / op 10 Mei 2019 skriftelik daarvan verwittig word.
 1. Die 2020 aansoekvorms sal gedurende Januarie 2019 op die skool se webwerf beskikbaar gemaak word.
 • Indien ons nie in staat sou wees om alle leerders binne die voedergemeenskap te akkommodeer nie, sal die datum van u aansoek in ag geneem word. Moet dus nie wag tot die sluitingsdatum nie.
 • Alle aansoeke wat na 15 Maart 2019 ontvang word, sal op ‘n waglys geplaas word. Slegs beskikbare plekke sal gevul word.

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die laerskool by 021 976 3046 of aan soria.human@kenridge.org.za.

OPE DAG vir Kenridge Pre-primêre Skool is op Saterdag, 2 Februarie 2019 – verdere inligting volg.