SmartFunder Poster

SmartFunder Employee Information

SmartFunder Video Clip

Parking and driving around the School / Parkering en bestuur rondom die skool

Safety of learners / Veiligheid van leerders

Map of School

__________________________________________________________________________________

SCHOOL  FUNCTIONS.

For security reasons, only the main gate will be open for functions at the school.

SMS MESSAGE SERVICE FOR PARENTS

The SMS message service keeps you, the parents, as fully informed and up-to-date as possible about your child’s school activities and other important information.  The messaging system is run by a company called smsweb.  It is not necessary for you to sms or phone the school if your child is absent.  We shall keep you up-to-date with relevant information pertaining to your child.  This will include messages like:

  • Your child is sick. Please contact the school immediately.
  • There will be a parent/teacher evening tomorrow at 19:00.
  • Your child has a form that needs your signature.
  • Your child got a detention today.
  • Your child scored highest marks in a maths test today

We shall also send you notifications of important meeting dates such as parent/teacher evenings.

This service has the full support of the Governing Body, as it saves money for the school and improves communication between the school and parents.


SKOOLFUNKSIES

Slegs die hoofhek sal gedurende funksies by die skool oop wees.

SMS BOODSKAPDIENS AAN OUERS

Die SMS boodskapdiens hou ons ouers ingelig oor hul kinders se skool aktiwiteite en enige ander belangrike skool aangeleenthede.  Die diens word bedryf deur ‘n maatskappy, smsweb.  Dit is nie nodig om die skool te sms of skakel in u kind se afwesigheid nie.

Ons sal u ingelig hou met relevante inligting rakende u kind, soos byvoorbeeld:

  • U kind is siek.  Kontak asb dadelik die skool.
  • Onthou die ouer/onderwyser vergadering more-aand om 19:00.
  • U kind het ‘n vorm wat u handtekening benodig.
  • U kind het vandag detensie ontvang. Kontak asb die skoolhoof.
  • Veels geluk, u kind het beste presteer in die wiskunde toets.

Ons stuur ook kennisgewings rakende belangrike datums of vergaderings aan u stuur.

Hierdie diens het die volle ondersteuning van die skool se beheerligaam, aangesien dit die skool geld spaar asook verbeterde kommunikasie met ouers bewerkstellig.

__________________________________________________________________________________

SOCIAL MEDIA

Kenridge Primary School would like to share any positive news and exciting events, at our school, on social media.   For this reason, we have opened Facebook, Twitter and Instagram accounts. Please feel free to “like” our posts. We would, however, prefer parents to contact the school directly should they have any particular matters of concern to which they would like to draw our attention. We kindly request that parents please refrain from posting these matters on a public forum.

Facebook: https://www.facebook.com/KenridgePS

Twitter: https://twitter.com/Kenridge_PS

Instagram: https://www.instagram.com/kenridgeprimaryschool/

__________________________________________________________________________________

News articles / nuus artikels

We kindly request that parents should not send news articles or photographs pertaining to any Kenridge Primary School activity, to the local newspapers or any other publications, forums or social media sites.

Ouers word vriendelik versoek om nie nuus artikels of foto’s wat betrekking het op enige Laerskool Kenridge aktiwiteit, aan die plaaslike koerante of enige ander publikasies, forums of sosiale media webtuistes te stuur nie.

__________________________________________________________________________________

Safety / Veiligheidsmaatreëls

We wish to remind all parents and visitors that they must report to reception in order to ensure the safety of our learners and their property. We kindly request that you would immediately report any unauthorized persons on the premises, to security.

Ons herinner ouers en besoekers daaraan dat hulle by ontvangs moet aanmeld om die veiligheid van ons leerders en hul eiendom te verseker. Ons vra dat u enige ongemagtigde persone op die perseel dadelik by sekuriteit sal aanmeld.