Gr 5 November Exam Timetable

November Exams Learning Content

Important Dates Term 4 / Belangrike Datums Kwartaal 4

Back to school stationery requirements 2020: ENG / AFR

Welcome to Grade 5 where we strive to give EVERY CHILD EVERY CHANCE EVERY DAY!

Thank you for entrusting your children to our care. At Kenridge, we are passionate about educating your children. We feel very privileged to work with a wonderful, energetic and caring group of educators. The Grade 5 team consists of: Elana Walters, Riaan Aldrich, Jean-Marie McNish, Victoria Tottle, Julie Hechter, Paul Green, Carol Berry and Marian van Laeren. We enjoy getting to know your children and will always strive to do what is best for them. It is for this reason that we support an open door policy between parents and teachers. Should you have a problem, we encourage you to make an appointment with the relevant teacher. Together we shall try to find a solution.

We are very proud of our school and we expect our learners to look neat at all times. Please ensure that your child is dressed correctly. We do not mix Phys. Ed. clothing with the normal uniform. This means, for example, that the learners may not wear the school jersey with their Phys. Ed. clothes. Boys must have badges on their school shirt pockets. The sports shoes which learners wear to school, must be predominantly white and have white laces. Please ensure that all items are clearly marked with the learner’s name. We aim to teach your children to be responsible for their behaviour and possessions. It is their responsibility to bring the necessary books, togs, etc. to school. Train them to pack their bags the night before. They must use the checklist in their homework diaries to ensure that nothing has been forgotten. This soon becomes routine and removes much stress from the morning rush. At this age, the learners are like little “sponges” and they soak up knowledge (both good and bad) at an amazing rate. With this in mind, we would like to urge you to please control their TV viewing / computer games and even the books that they are reading. Unfortunately, there are many unsuitable programmes on TV which are screened during times that you would think it safe for them to watch! Please have an appropriate bedtime for your child. We consider 20:00 to be a suitable bedtime for a child of their age. They cannot cope with a full day at school if they go to bed late on a regular basis and then become very lethargic and sleepy in class the next day. Any money which is sent to school must please be in a clearly marked envelope. Please write the learner’s name, grade and what the money is for, on the envelope. Always include the correct amount as we do not supply change.

We have one outing during the 1st term when we shall visit the Castle of Good Hope in Cape Town.  In the second term, we visit the Dorpsmuseum in Stellenbosch. Our main outing of the year is our SOS camp in Villiersdorp. This takes place at the beginning of the 3rd term. You will be notified closer to the time regarding the costs involved for these activities. All costs will be debited to your school account.

Once again we would like to thank you for your involvement. Together we shall make this an awesome year, one which your child will always have fond memories of. We end with this quote: “Education is what survives when what was learnt has been forgotten.” Together, let’s build kids with character, give EVERY CHILD EVERY CHANCE EVERY DAY and instil within them a love for learning!

 ____________________________________________________________________

Welkom in Graad 5 waar ons daarna streef om ELKE DAG VIR ELKE KIND ELKE KANS te gee!

Dankie dat julle jul kinders aan ons toevertrou het. Hier by Laerskool Kenridge is ons passievol oor ons werk. Ons is baie bevoorreg om met ‘n wonderlike, energieke en sorgsame groep onderwysers te werk. Die Graad 5-groep bestaan uit: Elana Walters, Riaan Aldrich, Jean-Marie McNish, Victoria Tottle, Julie Hechter, Paul Green, Carol Berry and Marian van Laeren. Ons is tans besig om u kinders te leer ken en ons streef daarna om te alle tye in die beste belang van die leerders op te tree. Ons deure staan oop vir al ons ouers. Indien u ‘n skoolverwante probleem het, neem asseblief die vrymoedigheid om ‘n afspraak met die betrokke onderwyser/es te maak om dit te bespreek sodat ons saam ‘n oplossing daarvoor kan vind.

Ons is baie trots op ons skool. Ons verwag dat ons leerders te alle tye netjies en korrek geklee sal wees.  Hulle mag nie hul sportuitrusting en gewone skooldrag meng nie. Hulle mag byvoorbeeld nie ‘n skooltrui by sportklere aantrek nie. Die seuns moet die skoolwapen op hul hempsakke hê. Die sportskoene wat kinders gedurende die dag dra, moet oorwegend wit wees met wit veters.  Maak asseblief seker dat u kind se naam duidelik op alle items aangebring is. Ons doel is om verantwoordelikheid ten opsigte van selfdissipline en hul besittings te kweek. Dit is die leerders se verantwoordelikheid om die nodige boeke / sportklere / ens. skool toe te bring. Hulle moet die gewoonte aanleer om die vorige aand / middag hul sakke te pak. Hulle moet hul afmerklys gebruik om seker te maak dat niks vergeet word nie. Dit word gou roetine en verlig die stres wat die gejaagdheid van die oggend meebring. Op hierdie ouderdom is die leerders soos sponse. Hulle absorbeer kennis, goed en sleg, teen ‘n fenomenale tempo. Dit is dus belangrik dat ouers die leerders se TV-programme, rekenaarspeletjies en selfs hul leesboeke kontroleer. Daar is heelwat programme wat onskuldig voorkom, maar nie geskik is vir die leerders nie. Dit is belangrik dat die leerders ‘n goeie nagrus kry. Ons beskou 20:00 as ‘n geskikte tyd vir hulle om bed toe te gaan. ‘n Vol skooldag raak gou-gou te veel vir ‘n energielose, vaak leerder. Alle gelde moet in ‘n duidelik gemerkte koevert skool toe gestuur word. Skryf asseblief die leerder se naam, graad en die doel van die geld op die koevert. Sluit asseblief die korrekte bedrag in, aangesien ons nie kleingeld verskaf nie.

Gedurende die eerste kwartaal onderneem ons een uitstappie na die Kasteel van Goede Hoop in Kaapstad.  Gedurende die tweede kwartaal het ons ‘n besoek aan die Dorpsmuseum in Stellenbosch. Ons belangrikste uitstappie vanjaar is die SOS kamp te Villiersdorp. Dit vind aan die begin van die derde kwartaal plaas. Nader aan die tyd sal ons verdere inligting verskaf oor die kostes wat die uitstappies behels asook die betaalopsies daarvoor.

Ons is baie afhanklik van u betrokkenheid en samewerking. Saam kan ons hierdie jaar ontvou in ‘n wonderlike leerervaring met onvergeetlike herinneringe vir elke kind. Ons sluit af met die volgende aanhaling: “Education is what survives when what was learnt has been forgotten.” “Opvoeding is dit wat oorbly nadat dit wat geleer is lankal vergete is” Kom ons bou saam kinders met karakter, gee vir ELKE KIND ELKE DAG ELKE KANS en kweek so, ‘n liefde vir leer!