NETBALL:

Vision:

At Kenridge, it is our vision to develop enthusiastic and competent netball players.

Aims:

 • To provide a safe, supportive, fun-filled and structured environment in which players are exposed to current coaching techniques by skilled coaches.
 • To promote social interaction with team mates and the wider community.
 • To develop life skills and characteristics such as commitment, loyalty, self-discipline, responsibility, caring, fairness and good sportsmanship.
 • To develop the skills of our coaches in order to ensure that our players have the benefit of excellent coaching and umpiring skills.
 • To provide equal opportunities for U/11, U/12 and U/13 players to be selected for Inter-regional and Inter-district teams.
 • To organise coaching clinics for all age groups.
 • To encourage participation of all teams (where possible) in tournaments and festivals.
 • To source financial support in order to fund and support coaches and player development.
 • To maintain positive parental support and assistance.

NETBAL:

Visie:

Dit is, by Kenridge, ons visie om entoesiastiese en bedrewe netbalspelers te ontwikkel.

Doelwitte:

 • Om ‘n veilige, ondersteunende, genotvolle, asook gestruktureerde omgewing te kweek waarin spelers blootgestel word aan huidige afrigtingstegnieke deur bekwame afrigters.
 • Om sosiale interaksie met spanmaats en die wyer gemeenskap aan te moedig.
 • Om lewensvaardighede en karaktereienskappe soos toegewydheid, lojaliteit, self-dissipline, verantwoordelikheid, omgee, regverdigheid en goeie sportmanskap te ontwikkel.
 • Om afrigters se vaardighede te ontwikkel om sodoende ons dogters van uitstekende afrigting asook skeidsregtersvaardighede te verseker.
 • Om O/11-, O/12- en O/13-spelers gelyke geleenthede te bied om gekies te word vir Interdistrik- en streekspanne.
 • Om afrigtingsklinieke te organiseer vir alle ouderdomsgroepe.
 • Om deelname van alle spanne (waar moontlik) in toernooie en feeste aan te moedig.
 • Om finansiële ondersteuning te verkry vir die ontwikkeling van spelers en afrigters.
 • Om positiewe ouerondersteuning en bystand te behou.