2019 School Terms for Western Cape / 2019 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 07 January / Januarie (educators/opvoeders)09 January / Januarie (learners/leerders) 15 March / Maart
SECOND / TWEEDE 2 April 14 June / Junie
THIRD / DERDE 9 July / Julie 20 September
FOURTH / VIERDE 01 October / Oktober 04 December / Desember (learners/leerders) 06 December / Desember (educators/opvoeders)

2019 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2019 / 01 Januarie 2019 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2019 / 21 Maart 2019 Human Rights Day / Menseregtedag
19 April 2019 Good Friday / Goeie Vrydag
22 April 2019 Family Day / Gesinsdag
27 April 2019 Freedom Day / Vryheidsdag
01 May 2019 / 01 Mei 2019 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2019 / 16 Junie 2019 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2019 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
24 September 2019 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2019 / 16 Desember 2019 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2019 / 25 Desember 2019 Christmas Day / Kersdag
26 December 2019 / 26 Desember 2019 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag

________________________________________________________________________________

2020 School Terms for Western Cape / 2020 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 13 January / Januarie (educators/opvoeders) 15 January / Januarie (learners/leerders) 20 March / Maart
SECOND / TWEEDE 31 March 12 June / Junie
THIRD / DERDE 07 July / Julie 18 September
FOURTH / VIERDE 29 September 02 December / Desember (learners/leerders)                       04 December / Desember (educators/opvoeders)

2020 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2020 / 01 Januarie 2020 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2020 / 21 Maart 2020 Human Rights Day / Menseregtedag
10 April 2020 Good Friday / Goeie Vrydag
13 April 2020 Family Day / Gesinsdag
27 April 2020 Freedom Day / Vryheidsdag
01 May 2020 / 01 Mei 2020 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2020 / 16 Junie 2020 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2020 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
10 August 2020 / 10 Augustus 2020 Publicl Holiday / Openbarevakansiedag
24 September 2020 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2020 / 16 Desember 2020 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2020 / 25 Desember 2020 Christmas Day / Kersdag
26 December 2020 / 26 Desember 2020 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag