School Shop hours / Skoolwinkel ure

Monday – Thursday / Maandag – Donderdag 08:00 – 15:00
Fridays / Vrydae 08:00 – 13:30
Wednesday / Woensdag – by appointment only / slegs per afspraak 17:30 – 18:00
1st Saturday of the month / 1ste Saterdag van die maand 08:00 – 09:00
Last Day of Term / Laste Dag van Kwartaal 08:00 – 12:00

PRICE LIST 2017