SCHOOL TIMES

• The first bell rings at 07:43 for all learners to line up. 
• The end of the school day for Grade One is at 12:45.
• The end of the school day for Grade Two is at 13:00 (Monday to Thursday).
• The end of the school day for Grades Three to Seven is at 14:10 (Monday to Thursday).
• The end of the school day for the Foundation Phase (Grades One to Three) on a Friday is at 12:45.
• The end of the school day for the Intersen Phase (Grades Four to Seven) on a Friday is at 13:20.

SKOOLTYE

• Die eerste klok lui om 07:43.  Alle leerders moet by hul rye aantree. 
• Die einde van die skooldag vir Graad Een is 12:45.
• Die einde van die skooldag vir Graad Twee is 13:00 (Maandag tot Donderdag).
• Die einde van die skooldag vir Graad Drie tot Sewe leerders, is 14:10 (Maandag tot Donderdag).
• Op ‘n Vrydag eindig die skooldag vir die Grondslagfase (Graad Een tot Drie) om 12:45.
• Op ‘n Vrydag eindig die skooldag vir die Intersenfase (Graad Vier tot Sewe) om 13:20.